วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิธีการทำขนมไทย


คลิปวีดีโอแนะนำขั้นตอนการทำขนมไทย


ขนมไทยวิธีการทำสัมปะนี


ขนมไทยวิธีการทำลูกชุบ
ลูกชุบ เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งทำด้วยถั่วเขียวบดกวนปั้นเป็นรูปร่างต่างๆระบายสี แล้วนำไปชุบวุ้นให้สวยงาม สีที่ใช้ทำลูกชุบนั้นนอกจากระบายลงบนถั่วเขียวกวนที่ปั้นแล้ว ยังใส่สีลงในถั่วกวนโดยตรงได้อีก เช่น
  • สีเหลือง สำหรับขนมที่จะปั้นเป็นผลมะปรางใช้ฟักทองนึ่งแล้วยีละเอียดผสมในถั่วกวน
  • สีแสด เช่นผลมะเขือเทศสีดา ใช้มะละกอสุกยีละเอียดผสมในถั่วกวน
  • สีชมพู เช่น ชมพู่แก้มแหม่ม ใช้หัวบีทรูทต้มยีละเอียดกรองแต่น้ำผสมในถั่วกวน
  • สีแดง เช่นผลเชอรี่ ใช้หัวบีทรูทเช่นกัน แต่ใส่ให้มากขึ้น
  • สีเขียว เช่น พุทรา มะยม ชมพู่เขียว ใช้ใบเตยหั่นละเอียดกรองเอาแต่น้ำ
  • สีน้ำตาล เช่น ผลลำไย ละมุด ใช้ผงโกโก้ร่อน ผสมในถั่วกวน

ขนมไทยวิธีการทำขนมเทียน
ขนมเทียน หรือ ขนมนมสาว ทางภาคเหนือเรียกว่า ขนมจ็อก ซึ่งเป็นขนมที่นิยมใช้ในงานบุญของชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ แต่เดิมมีไส้มะพร้าวและไส้ถั่วเขียว แต่ในปัจจุบันมีการดัดแปลงไส้ขนมจ็อกออกไปหลากหลายมากชาวจีนใช้ขนมเทียนในการไหว้บรรพบุรุษช่วงวันตรุษและวันสารท ไส้เป็นถั่วเขียวกวนบด ถ้าแบบเค็มจะใส่พริกไทยและเกลือ แบบหวานใส่มะพร้าวและน้ำตาลลงไปเพิ่ม ถ้าตัวแป้งทำด้วยแป้งถั่วเรียกขนมเทียนแก้ว
ในพิธีกรรมของชาวชอง จะใช้ขนมเทียนในพิธีไหว้ผีหิ้งด้วย
== อ้างอิง ==การทำขนมเทียน การทำขนมเทียนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นประเพณีของคนโบราณที่มักจะทำขนมเทียนไปทำบุญหรือทำ เพื่อประเพณีต่างๆ ซึ่งวิธีการทำขนมเป็นวิธีการดั่งเดิมและเป็นที่เลื่องลือทางรสชาติความอะ ร่อย คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และอยากจะนำวิธีการทำขนมเทียนมาดัดแปลงให้เป้นที่ ยอมรับของเยาวชนรุ่นใหม่ จุดประสงค์ 1.ต้องการให้ทุกคนรู้ถึงคุณค่าของการทำขนมเทียน 2.ต้องการให้ผู้ที่มาศึกษาสามารถค้นคว้าเพื่อทำรายงานได้ 3.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของไทย 4.เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำหรือดัดแปลงให้เป็นที่น่ายอมรับของคนทั่วไป 5.เพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วโลกรู้เกี่ยวกับการทำขนมเทียน
 ขนมครก เป็นขนมไทยโบราณชนิดหนึ่ง ทำจากแป้ง น้ำตาล และกะทิ แล้วเทลงบนเตาหลุม เวลาจะทานต้องแคะออกมา เป็นแผ่นวงกลม แล้วมักวางประกบกันตอนรับประทาน เป็นขนมของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ นอกจากนี้ยังพบในพม่า ลาว และอินโดนีเซีย โดยชาวอินโดนีเซียเรียกว่าเซอราบี (serabi)
 มีหลักฐานว่าขนมครกเป็นที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีการทำเตาขนมครกขายตั้งแต่ยุคนั้น ขนมครกแต่เดิมใช้ข้าวเจ้าแช่น้ำโม่รวมกับหางกะทิ ข้าวสวย และมะพร้าวทึนทึกขูดฝอย ผสมเกลือเล็กน้อยใช้เป็นตัวขนม ส่วนหน้าของขนมครกเป็นหัวกะทิ ขนมครกชาววังจะมีการดัดแปลงหน้าขนมครกให้แปลกไปอีก เช่น หน้ากุ้ง (แบบเดียวกับข้าวเหนียวหน้ากุ้ง) หน้าไข่ หน้าหมู (แบบเดียวกับไส้ปั้นสิบ) หน้าเผือก หน้าข้าวโพด หน้าต้นหอม

 อ้างอิงค์

ที่มาของคลิบสอนทำขนมได้มาจากเว็บไซด์ดังต่อไปนี้
http://www.arnurakkanomthai.com
http://www.wikipedai.com

ทั้งนี้สมาคมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย ได้มีแนวร่วมในการสร้างคลิปทำขนมไทยเพื่อนำเสนอ และให้ความรู้อย่างชัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น